ELECTROHYPE UTSTÄLLNINGAR
ELECTROHYPE EXHIBITIONS
   
BIENNALERNA OCH ANDRA
STÖRRE UTSTÄLLNINGAR
THE BIENNIALS AND OTHER
LARGE EXHIBITIONS
   
Electrohype 2010 Electrohype 2010
Sjätte biennalen för elektronisk konst Sixth biennial for electronic art
27 november 2010 – 30 januari 2011 November 27th 2010 – January 30th 2011
   
Electrohype 2008 Electrohype 2008
Femte biennalen för datorbaserad och teknologisk konst The fifth biennial for computer based and technological art
15 november 2008 – 25 january 2009 November 15th 2008 – January 25th 2009
Malmö Konsthall Malmö Konsthall, Sweden
   
Electrohype 2006 Electrohype 2006
Fjärde biennalen för datorbaserad och teknologisk konst The forth biennial for computer based and technological art
9 december 2006 – 7 januari 2007 2006 December 9 – 2007 January 7
Lunds konsthall Lund konsthall, Sweden
   
PUBLIC - ELECTRONIC!
Electronisk konst i det offentliga rummet

PUBLIC ELECTRONIC!
Electronic Art in public s
pace

9 december 2006 – 7 januari 2007 2006 December 9 – 2007 January 7
Skissernas Museum, Lund Museum of Sketches in Lund, Sweden
   
Electrohype / utsnitt Electrohype/segment

19 februari –– 17 april 2005

February 19th to April 17th 2005

Electrohype/utsnitt visades i Göteborgs Konstmuseum och presenterade ett urval av de konstverk som visades i utställningen Electrohype 2004 i Malmö konsthall.

The exhibition Electrohype/segment was presented at The Gothenburg Art Museum and presented a selection of artworks from the exhibition Electrohype 2004 in Malmo Konsthall.
   
Electrohype 2004 Electrohype 2004
Tredje biennalen för datorbaserad och teknologisk konst The third biennial for computer based and technological art
27 november 2004 – 23 januari 2005 November 27 2004 – January 23 2005
Utställningen öppnade på Malmö Konsthall fredagen den 26 november klockan 19:00. Utställningen kommer att visas under åtta veckor fram till den 23 januari 2005. The exhibition was opened at Malmö Konsthall on Friday November 26th at 19:00. The exhibition runs for eight weeks till January 23rd 2005.
Electrohype 2004 är den tredje nordiska biennalen för datorbaserad och högteknologisk konst och är den hittills största utställningen vi har producerat. Utställningen visade arbeten av 19 konstnärer och konstnärsgrupper. Utställningen inkluderade även en sektion med "digitala pionjärer" med arbeten av 7 konstnärer. Electrohype 2004 is the third Nordic biennial for computer based and high technological art and is the largest production we have done so far. It will include the works of 19 artists and artists groups. In addition there will also be section with digital pioneers presenting works by 7 artists.
   
Electrohype 2002   Electrohype 2002
Andra biennalen för datorbaserad och teknologisk konst The second biennial for computer based and technological art
23 – 27 oktober 2002 2002 October 23rd – 27th

Electrohype 2002 är en uppföljare till Electrohype 2000 och Electrohype lägger med denna utställning grunden för Nordens första och enda biennal för datorbaserad konst.
Electrohype 2002 bestod av en utställning och en konferens.

Electrohype 2002 are a follow-up of Electrohype 2000. Electrohype lay the foundations of and for the first and only Nordic biennal for computerbased art.
Electrohype 2002 consist of an exhibition and a conference.
   
hotSpot#3/Electrohype hotSpot#3/Electrohype
i samarbete med Baltic Art Center på Gotland visade vi verk av 9 konstnärer våren 2002. in collaboration with Baltic Art Center at Gotland. We showed works of 9 artists in spring 2002.
   
NIC Art Gallery 2001 NIC Art Gallery 2001
Vi arrangerade konstdelen på Nordic Interaktive Conference i Köpenhamn hösten 2001. We curated the art gallery at Nordic Interactive Conference in Copenhagen in October 2001.
   
Electrohype 2000   Electrohype 2000
Första biennalen för datorbaserad och teknologisk konst The first biennial for computer based and technological art
25 – 29 oktober 2000 2000 October 25th – 29th
Electrohypes 2000 är Electrohypes första utställning. Den inkluderade även en konferens och en workshop.

Electrohypes 2000 is Electrohypes first exhibition. The event also included a conference and a workshop. It took place in Malmö the autumn 2000.

   
   
UTSTÄLLNINGAR PÅ ELECTROHYPE-ROM EXHIBITIONS AT ELECTROHYPE-ROM
   
Electrohype-ROM var Electrohypes utställningsrum från maj 2003 fram till våren 2005. Läs mer om galleriet här. Electrohype-ROM was our gallery in Malmo that we started up in May 2003 and run until early spring 2005. Read more about it here.
   
Jodi Jodi
24 maj – 19 juni, 2003 May 24 – June 19, 2003
   
Magnus Wassborg och Tore Nilsson Magnus Wassborg och Tore Nilsson
27 september – 18 oktober, 2003 September 27 – October 18, 2003
   
Mogens Jacobsen Mogens Jacobsen
25 oktober – 15 november, 2003 October 25 – November 15, 2003
   
Classic II Classic II
12 december 2003 – 23 januari 2004 December 12 2003 – January 23 2004
   
Victor Vina och Hector Serrano Victor Vina och Hector Serrano
6 februari – 27 februari, 2004 February 6 – February 27, 2004
   
SPACELESS- med Pineapple SPACELESS- med Pineapple
13 mars 2004 March 13, 2004
   
Trine Eidsmo Trine Eidsmo

16-31 april 2004

April 16-31, 2004

   
Digitala Pionjärer Digitala Pioneers
7 – 28 maj, 2004 May 7 – 28, 2004
   
   
ÖVRIGA UTSTÄLLNINGAR OTHER EXHIBITION
   
Ben Woodeson Ben Woodeson
Skånes Konstförening
25 september – 17 oktober 2009
Skånes Konstförening, Malmö
2009 September 25 – October 17
   
Nordiska pionjärer– [DAM] Berlin Nordic Pioneers– [DAM] Berlin
Berlin 15 januari – 17 februari 2005 January 15 – February 17 2005
Utställningen "digitala pionjärer" visades på [DAM] Berlin. Att Electrohype skickar utställningen till Tyskland var en del av ett samarbete mellan organisationerna Electrohype och Transmediale. Utställningen i Berlin fick namnet Nordiska pionjärer. The exhibition "digital pioneers" was shown at [DAM] Berlin. The Belin presentation of the exhibition is part of a cooperation between the organizations Electrohype and Transmediale. The exhibition in Berlin got the name Nordic pioneers.
   
ANDRA ELECTROHYPE PROJEKT OTHER PROJECTS BY ELECTROHYPE