ELECTROHYPE 2004

ELECTROHYPE 2004

Nordisk biennal för datorbaserad konst Nordic biennial for computer based art
27 november – 23 januari November 27 2004 – January 23 2005
Utställningen öppnade på Malmö Konsthall fredagen den 26 november. Utställningen kommer att visas under åtta veckor fram till den 23 januari 2005. The exhibition was opened at Malmö Konsthall on Friday November 26th at 19:00. The exhibition runs for eight weeks till January 23rd 2005.
Electrohype 2004 är den tredje nordiska biennalen för datorbaserad och högteknologisk konst, och är den hittills största utställningen vi har producerat. Utställningen presenterade arbeten av 19 konstnärer och konstnärsgrupper. Utställningen visade även en sektion med "digitala pionjärer" med arbeten av 7 konstnärer. Electrohype 2004 is the third Nordic biennial for computer based and high technological art and is the largest production we have done so far. It included the works of 19 artists and artists groups. In addition there also was a section with digital pioneers presenting works by 7 artists.
   
Alan Currall,
Word Processing
Maia Urstad,
Lydmur
   
Utställningen presenterades på en yta på 1700 kvadratmeter på Malmö Konsthall, ett av Nordens vackraste rum för samtidskonst. Vi som arbetar med Electrohype vill passa på att tacka Malmö Konsthall för möjligheten att få göra en produktion i deras lokaler. Tema för biennalen 2004 utställningen var "perspektiv". The exhibition was presented on 1700 square meters at Malmo Konsthall, one of most beautiful rooms for contemporary art in Scandinavia. We at Electrohype would like to thank Malmo Konsthall for this opportunity to do a production in their space. The theme for the exhibition was "perspective".
Vi vill också passa på att tacka alla konstnärer som deltog i utställningen, inte minst för deras tålamod under den tid vi har arbetat med att sammanställa denna. We would also like to thank all the artists participating in the exhibition, especially for their patience while we worked to put together this exhibition.
Mer omfattande beskrivning om utställningen. More information about the exhibition
Electrohype 2004 katalog Electrohype 2004 catalogue
Deltagande konstnärer More information about participating artists
Mer bilder från utställningen More images from the exhibition
   

Deltagande konstnärer

Participating artists

Richard Bolam, Storbritannien
Alan Currall, Storbritannien
Trine Eidsmo, Norge
Peter Flemming, Kanada
Mogens Jacobsen, Danmark
Yunchul Kim, Korea
Trond Lossius/Kurt Ralske, Norge/USA
Rikard Lundstedt, Sverige
Vera Molnar, Frankrike
Peter Palvén, Sverige
Lene Leth Rasmussen, Danmark
Tania Ruiz Gutiérrez, Colombia
Mika Taanila, Finland
Maia Urstad, Norge
Magnus Wassborg/Tore Nilsson, Sverige
Marius Watz, Norge
Norman T. White, Kanada
Uli Winters & Frank Fietzek, Tyskland
ubermorgen, Österrike/Schweiz
Richard Bolam, Great Britain
Alan Currall, Great Britain
Trine Eidsmo, Norway
Peter Flemming, Canada
Mogens Jacobsen, Denmark
Yunchul Kim, Korea
Trond Lossius/Kurt Ralske, Norway/USA
Rikard Lundstedt, Sweden
Vera Molnar, France
Peter Palvén, Sweden
Lene Leth Rasmussen, Denmark
Tania Ruiz Gutiérrez, Colombia
Mika Taanila, Finland
Maia Urstad, Norway
Magnus Wassborg och Tore Nilsson, Sweden
Marius Watz, Norway
Norman T. White, Canada
Uli Winters & Frank Fietzek, Germany
ubermorgen, Austria/Switzerland

digitala pionjärer

digital pionieers

Beck & Jung
Lars-Gunnar Bodin
Ann-Charlotte Johannesson
Sture Johannesson
Sveninge de Monér
Torsten Ridell
Göran Sundqvist
Beck & Jung
Lars-Gunnar Bodin
Ann-Charlotte Johannesson
Sture Johannesson
Sveninge de Monér
Torsten Ridell
Göran Sundqvist
   

S:t Johannesgatan 7
Karta

S:t Johannesgatan 7, Malmö, Sweden
MAP
   
   
 
Electrohype 2004 katalog Electrohype 2004 catalogue
Utställningskatalog från Electrohype 2004 är på 100 sidor i trådbunden paperback. All text finns både på svenska och engelska. The exhibition catalogue for Electrohype 2004 has 100 pages, stitched bound paperback. All text included is in both Swedish and english.
KÖP: Katalogen kan köpas i bokhandeln på Malmö Konsthall för 50 SEK.  BUY: The catalogue can be bought at Malmo Konsthall bookstore for 50 SEK (approx. 5,5 EURO)
Katalogen kan även köpas direkt från Electrohype, beställ den via e-post så skickar vi den på posten, porto tillkommer. It is also possible to buy the catalogue directly from Electrohype. Send your order via e-mail and then we can send it via regular mail. We will have to add postage.
Beställningsadress: Please send your catalogue order to: