ELECTROHYPES ÖVRIGA PROJEKT
OTHER PROJECTS BY ELECTROHYPE
   
Norelectronica 2 Norelectronica 2
- En musikalisk och visuell performanceafton med elektroniskt förtecken. – an audio visuall performance evening with electronic influences
31 oktober 2009
Victoriateatern, Malmö
October 31st, 2009
Victoriateater, Malmö, Sweden
   
Electrohype-RAM Electrohype-RAM
Electrohype – RAM är ett treårigt projekt som skall utgöra ramen för en serie aktiviteter med syfte att fortsätta lyfta fram ny konst skapad med ny teknologi. Under perioden 2009 till 2012 skall organisationen Electrohype producera och presentera projekt som är goda exempel på en välbalanserad relation mellan konstnärligt innehåll och avancerad teknik.

Electrohype – RAM is a three year project that will be the framework for various activities with the common goal to promote new art created with new technology. During the period 2009 to 2012 Electrohype produce and present projects that are good examples of a good balance between artistic content and complex technology. 

   
Social Field Social Field
En elektronisk konstinstallation i offentligt rum An electronic outdoor art installation in the public space
Rörsjöparken, Malmö
18 april–2 maj 2008
Rörsjöparken, Malmö, Sweden
April 18 – May 2 2008
Ett projektsamarbete mellan Peter Palvén och Electrohype An co-operation between Peter Palvén and Electrohype
   
Helheten är större än summan av delarna The whole is more than the sum of its parts
I samband med utställningen Electrohype 2008 arrangerades en liten populärvetenskaplig föreläsningsserie om forskning med anknytning till utställningen. In connection to the exhibition Electrohype 2008 a series of scientific lectures on research related to the exhibition was arranged.
   
Norelectronica Norelectronica
I samband med Electrohype 2006 anordnade vi en helg med ny nordisk elektronisk musik. Projektet genomfördes i samarbete med den danska organisationen Komponent och Smålands Nation i Lund. In connection with Electrohype 2006 we a weekend with new electronic Nordic music. The project was realized in cooperation with Komponent, Denmark and Smålands Nation in Lund.
8–9 december 2006, Smålands Nation, Lund December 8–9 2006, Smålands Nation, Lund, Sweden
   
Electrohype 2004 – KONFERENS Electrohype 2004 – CONFERENCE
Den experimentella elektronisk konsten i Norden - nära historia och samtida villkor Experimental electronic art in the Nordic region - recent history and current conditions
Malmö, Sverige, 28 och 29 November 2004 Malmö, Sweden, 28 and 29 of November 2004
   
Openlist Openlist
Openlist var en mailinglista som Electrohype drev mellan 2003 och 2007. Listan fungerade som ett öppet forum för ny media konst i Sverige. Openlist was a mailinglist that Electrohype runned between 2003-2007. The list work as an open forum for new media in Sweden.
   
Svensk och nordisk atlas för datorbaserad och högteknologisk konst Atlas of Nordic computer based and high technological art
En nordisk kartläggning av konstnärer, institutioner och andra resurser inom fältet datorbaserad och högteknologisk konst. Pågående projekt. A Nordic survey on artists, institutions and other resources in the field of computer based and high technological art.
   
Electrohype 2002 konference Electrohype 2002 conference
Art and software – software as art Art and software – software as art
Electrohype organiserade en två dagars konferens som fokuserade på mjukvara, mjukvara som en konstnärligt verktyg och mjukvara som konst. Electrohype organizws a two-day conference, which was focusing on software, software as an artistic tool and software as art.
   
ELECTROHYPE 2002 Performance ELECTROHYPE 2002 Performance
Isamband med Electrohype 2002 annordnade vi även en performance med Artificial Paradises på ROOSEUM i Malmö. In connection with Electrohype 2002 biennial we also organized a performance with Artificial Paradises at ROOSEUM in Malmö.
25 oktober 2002 October 25th 2002
   
Performence på LAB Performence at LAB
Som en extra session till NIC2001 arrangerade vi också en serie performences med den Brittiska gruppen Artificial Paradises på LAB
i Köpenhamn.
We also arrange a series of performances with the British artist-group Artificial Paradises at LAB in Copenhagen.
   
Electrohype 2000 - konferens Electrohype 2000 - Conference
I samband med Electrohype 2000 organiserade vi en tre dagars konferens. I connection with Electrohype 2000 we organised a three days conference.
27 – 29 oktober 2000 October 27-29 2000
   
   
ELECTROHYPE UTSTÄLLNINGAR ELECTROHYPE EXHIBITIONS