NIC 2001 Art Gallery

Nordic Interactive Art Galley visade under fyra dagar tjugo konstverk av tillsammans nitton konstnärer. Vi visade arbeten som varierade från webb baserade konstverk till större fysiska installationer och performencekonst. NIC Art gallery var en del av evenemanget Nordic Interactive Conference, som förutom konstutställningen bestod av en konferens och ett expo kring temat ny teknologi och interaktivitet. Det var cirka 500 deltagare på konferensdelen och konstutställningen hade drygt 1200 besökare.

Deltagande konstnärer

Bilder från utställningen

Mer om konstnärerna och verken från utställningen finns på NIC´s hemsida:
http://www.nordic-interactive. org/nic2001/artgallery/artists.shtml

Performence på LAB
Som en extra session till NIC Art Galley arrangerade vi också en serie performences med den Brittiska gruppen Artificial Paradises på LAB
på Vesterbrogade i Köpenhamn. Under dessa tre kvällar kom totalt 150 besökare. Här kan du
lyssna till Danmarks Radios KulturNyt´s inslag
om Artificial Paradises:
http://www.dr.dk/kultur/Artikel.asp?
ArtikelD=3466

Vinnare av future Visionary Challenge
Janna Lindsjö och Fredrik Ramsten, som båda arbetar i Malmö, tog hem priset för bästa projekt inom interakiv teknologi med projektet Gigant, som visades parallellt både i NIC Art Gallery och på NIC Expo. Verket startade som ett konstprojekt med fysiska mobila och sociala spelmoment och var ursprungligen initierat av Electrohype i sammarbete med Malmö Kommun och Interaktiva Institutet i Malmö. Läs mer om Gigant på deras hemsida:
http://space.interactiveinstitute.se /projects/gigant/

 

NIC 2001 Art Gallery

During four days Nordic Interactive Art Gallery showed twenty art-pieces made by all in all nineteen different artists. We showed a wide range of works, from webb-based art projects to larger physical installations and performances. NIC Art Gallery was a part of the event Nordic Interactive Conference in Copenhagen, a conference and expo concerning new technology and interactivity. Around 500 participated at the conferences and the art exhibition hade more than 1200 visitors.

Participating artists

Pictures from the exhibition

More about the artists and the exhibited works at the NIC website:
http://www.nordic-interactive.
org/nic2001/artgallery/artists.shml

Performance at LAB
We also arrange a series of performances with the British artist-group Artificial Paradises at LAB at Vesterbrogade in Copenhagen. During the three evenings with Artificial Paradises we had a total of 150 visitors. Listen to Denmmark´s Radios KulturNyt about Artificial Paradises:
http://www.dr.dk/kultur/Artikel.asp?ArtikelD=3466

Winner of the future Visionary Challenge
Janna Lindsjö and Fredrik Ramsten, both working in Malmö, won the price for the best project in the field of interactive technology with their work Gigant. The work was showed paralel in both NIC Art Gallery and NIC Expo. Gigant started as a art-project with physical mobile and social game structures and was initiated by Electrohype in collaboration with Malmö Kommun and the Interactive institute in Malmö. Read more about Gigant:
http://space.interactiveinstitute.se
/projects/gigant/