ELECTROHYPE 2002 Performance
Artificial Paradises performance på ROOSEUM Artificial Paradises performance at ROOSEUM
Fredagen den 25 oktober 2002 Friday October 25th 2002.
20:30 – 24:00
Rooseum, Gasverksgatan 22
20:30 – 24:00
Rooseum, Gasverksgatan 22
bar + musik av och med DJ Frans Gillberg.
Inträde: 30 SEK
bar + music with DJ Frans Gillberg.
Entrance: 30 SEK
   

Mjukvara eller rättare sagt datorkodens roll blir ofta reducerad till de konkreta krav som ställs på funktionellitet. En stängd enhet som skall utföra en uppgift, en enhet med många med interna processer som få eller ingen har insyn i. Artificial Pareadises (ap) exponerar och visualiserar denna processen i form av en parallell till våra livsvillkor,- och vice versa livsvillkor som kod. ap utforskar och frågeställer de förutsättningar och lager av abstraktion som är inneboende i samtida teknologiska modeller samtidigt som de avprovar nya systemteoriers påverkan på vår samtida kultur.

Arrangemanget är ett samarbete med Starfield Simulation.

Software or code is often subjugated to the demands of functionality; a black box which performs defined tasks and whose inner workings are hidden from view. artificial paradises(ap) exposes code as environment and environment as code, examining and questioning the givens and layers of abstraction inherent in current technological models, exploring new modes of systems theory with wider consequences for contemporary culture.

Supprorted by DJ. Frans Gilberg and as a co-operation with Starfield Simulation. This will be an unique opportunity to experience a visual and aural performance where art and technology, code and computers merge into a total experience

Artificial Paradises – www.1010.co.uk/