Electrohype 2000 CONFERENCE

Konferensen var uppdelad kring tre teman:

• Datorn som media
• Maskinen i den sociala geografin
• Köpande, samlande och bevarande av digital konst

Konferensen pågick den 27:e till den 29:e oktober.

Electrohype ONLINE

Under Electrohype 2000 var konferensen representerad i den virtuella världen, genom en online 3D-värld. Online Traveler, en fri programvara, gav den intresserade förutsättningarna för att aktivt delta i konferensen från sin egen dator.

program

Electrohype 2000 CONFERENCE

The conference had three themes for the discussions:

• The computer as media
• The machine in the social geography
• Collecting, keeping and selling digital art

The conference took place between October 27-29.

Electrohype ONLINE

The electrohype conference was directly represented in an online, 3d-world. The freeware browser, Onlive Traveller, gave those interested the possibility of active participation during the conference, using their own computers.

program

-- TILLBAKA --   -- BACK --