F r e d a g  2 7 / 1 0 F r i d a y  2 7 / 1 0  
09.00-10.00
Registrering för alla deltagare
Registration for participants
 
10.00-10.20
Välkomnande & Intruduktion
Greetings & introduction
 
10.20-11.00
Simon Biggs (uk)
- Walking the Wall
Konstnär, medverkar på electrohype utställningen WEB

Simon Biggs (uk)
- Walking the Wall
Artist, participates at the elctrohype exhibition WEB

 
11.00-11.10
Paus - kaffe
Break - Coffee
 
11.10-11.50

Alexei Shulgin (ru)
Konstnär inom net.art, happenings och installationer
Konstnär, medverkar även på electrohype utställningen SPACE
webbsida

Alexei Shulgin (ru)
-presentation of work
Artist, participates at the electrohype exhibition SPACE
website
 
11.50-12.30

Trevor Batten (nl)
– Några personliga anteckningar om Algoritmer och Ikoner

Trevor Batten (nl)
– Some personal remarks on Algorithms an Icons
 
12.30-13.30
Lunch
Lunch
 
13.30-14.10
Jan von Bonsdorff (no)
– Visuella verktyg i digitala media: En konstvetenskaplig synvinkel
Jan von Bonsdorff (no)
– Visual Argumentation through Digital Media: An Art Historian's approach
 
14.10-14.50
Karin Wagner (se)
– Förseglat eller perforerat? Det digitala ansiktets landskap
Karin Wagner (se)
– Sealed or perforated? The landscape of the digital face
 
14.50-15.10
Paus - kaffe
Break - Coffee
 
15.10-15.50
VanGogh (dk) – sound & art
Konstnärsgrupp, på electrohype utställningen SPACE
VanGogh (dk) – sound & art
Artist group, participates at the elctrohype exhibition SPACE
 
15.50-16.30
Gerhard Schwoiger (au) – Netdump
Konstnär, medverkar på electrohype utställningen WEB
Gerhard Schwoiger (au) – Netdump
Artist, paricipate at the elctrohype exhibition WEB
 
18.00-20.00 Visninga av electrohype utställningen Guided tour at the electrohype exhibition  
 
L ö r d a g  2 8 / 1 0 S a t u r d a y  2 8 / 1 0  
10.00-10.40

Chris Hales (uk)
-interaktiv video

Konstnär, medverkar på electrohype utställningen SPACE

Chris Hales (uk)
– interactive video
Artist, participates at the elctrohype exhibition SPACE
 
10.40-11.20
Mika Tuomola (fi)
- In Ideatre
Mika Tuomola (fi)
- In Ideatre
 
11.20-11.40
Paus - kaffe
Break - Coffee
 
11.40-12.20
Stefan Holmlid (se)
– Det interaktiva i konsten: Samtal med ett material
Stefan Holmlid (se)
– The interactive in art: Conversation with a material
 
12.20-13.30
Lunch
Lunch
 
13.30-14.10
Andreas Kitzman (se)
– Tankar om smygtittandets historia: reflektioner över självdokumenterande tekniker från dagboken till webkameran
Andreas Kitzman (se)
– Theses on the History of Peeping: reflections on the practices of self-documentation from the diary to the web cam
 
14.10-14.50 Lars Hallnäs & Johan Redström (se)
– Långsam teknik och Informations konst, undersökningar om datorbruk som designmaterial
Lars Hallnäs & Johan Redström (se)
– Slow technology and Informative Art, Research on Computation as Design Material
 
14.50-15.10 Paus - kaffe Break - Coffee  
15.10-15.50 Maria Hellström (se)
– ALL ELEKTRO – ett samtal om koncepten interaktion, dialog och provokation
Maria Hellström (se)
– ALL ELEKTRO – a discussion around the concepts of interaction, dialogue and provocation
 
15.50-16.30      
     
  S ö n d a g  2 9 / 1 0 S u n d a y  2 9 / 1 0  
10.00-10.40

Fredric Norrgen (se)
Ljud är livet, undersökningar av talsyntes

Fredric Norrgen (se)
– Sound and life, on synthetic speech
 
10.40-11.20 Per Platou (no)
– Bastardteater

Per Platou (no)
– Mongrel Theater

 
11.20-11.40 Paus - kaffe Break - Coffee  
11.40-12.20 Tapio Mäkelä (fi)
– En kritisk undersökning av säljbarheten av nätrelaterade konstverk
Tapio Mäkelä (fi)
- A critical look at the sale/non saleability of net related web projects
 
12.20-13.30 Lunch Lunch  
13.30-14.10 Perttu Rastas (fi)
– KIASMA och nätkonsten
Perttu Rastas (fi)
– KIASMA and new media art
 
14.10-15.30 Paneldebatt om samlandet, bevarandet och säljandet av digital konst (Tapio Mäkelä, Perttu Rastas, Kristin Bergaust, Per Platou) Panel on collecting keeping and selling digital art (Tapio Mäkelä, Perttu Rastas, Kristin Bergaust, Per Platou)  
15.30-16.00 Paus - kaffe Break - Coffee  
16.00-17.00 Samanfattande panel; vad kan vi säga om den digitala konsten? Concluding panel; what is there to be said for digital art?  
   

För mer information var god kontakta Björn Fritz

For more information, please contact Björn Fritz