ELECTROHYPE-ROM
ELECTROHYPE-ROM
Trine Eidsmo - eMotions  Trine Eidsmo - eMotions 
16-31 april 2004
vernissage fredagen den 16 april kl. 16-20
April 16th -31st  - opening reception on Friday 16th  4-8 pm.
Den norska konstnären Trine Eidsmo har skapat en digital triptyk. På tre separata skärmar pågår en nästan orörlig process, ansikten tonar in för att sedan försvinna. Takten eller hastigheten på de ständigt transformerande bilderna är så sakta att betraktaren blir fångad i gränslandet mellan visuell upplevelse och synvilla. Det att konstverket samtidigt pågår på tre olika ytor gör dessutom att man ställs inför en upplevelse som är oerhört krävande med tanke på observation. Skall man spetsformulera det kan man säga att det krävs en aktiv passivitet. The Norwegian artist Trine Eidsmo have created a digital triptych. A close to immobile transformation can be observed on three separate screens. Faces are emerging and the fading out. The speed of the ongoing process is so slow that the audience will find themselves trapped somewhere between a visual experience and an optical illusion.  The fact that the installation is a continuous process taking place on three different screens puts the observer in a very demanding position. Bringing the matter to a head one could say that an active passiveness is required.
     
 
     
Med konstverket eMotions rör Trine sig i gränslandet mellan video och datorbaserad konst samtidigt som hon förnyar det fotografiska uttrycket på ett spännande och innovativt sätt.
With the work eMotions Trine is moving along the border between video art and computer based art, while simultaneously renewing the photographic image in an exciting and innovative way.
Konstverket eMotions är en mycket stillsam installation som står i skarp kontrast dagens stirriga tempo och ljudnivå, både inom konsten och samhället i övrigt. The artwork emotions is a very quiet and tranquil installation that gives a high contrast to the current phase and sound level, both in the art world and our society in general.
   
Konstnären säger själv följande om konstverket: The artist use the following words to describe her own work:
"en av de saker jag har arbetat mycket med är att porträttera personer mera i kraft av sin utstrålning än av deras fysiska drag. I mina transformerande bilder är det inte lätt att skilja mellan ung och gammal, man eller kvinna. Det är heller inte alltid lätt att se vilket humör personerna är på. Det man står kvar med är en ogripbar utstrålning - som berättar lika mycket om oss själva som betraktare som de man betraktar." "one of the things I have been focusing on is to portray people by their charisma rather than their physical features. In the transforming images it is not easy to tell the differences between young or old, man or woman. And it is not always possible to tell the current mood of the person. What you are left with is an impalpable notion - that in some way describes ourselves as observers just as much as the things we observe".
     
 
     
Fakta: Trine Eidsmo f. 1971 Har sin utbildning från Konstakademin i Tilburg, Holland. Hon bor och arbetar i Trondheim Norge där hon är knuten till Trondheims Elektroniske Kunstsenter (TEKS).
Trine Eidsmo is born in 1971. She has graduated from the Fontys Art Academy in Tilburg, Holland. She lives and works in Tronheim Norway were she is associated to the Trondheim Electronic Art Center (TEKS).
Tack till PNEK, Produksjonsnettverk for Elektronisk Kunst i Norge för stöd till genomförandet av denna utställningen. Thanx to PNEK, Production Network for Electronic Art in Norway, for financial support for this exhibition.
   
ÖPPETTIDER: OPENING HOURS:
OBS att vi återigen har öppet på lördagar!
Tisdag-fredag kl 14-18
Lördag kl 12-16
Thuesday–Friday 14-18 h
Saturday 12-16 h
Adress Address
Electrohype-ROM
S. Förstadsgatan 18,
Malmö MAP
Electrohype-ROM
S. Förstadsgatan 18,
Malmö MAP