HotSpot#3 Electrohype

Mellan den 16 februari och den 17 mars pågick utställningen" hotSpot#3/Electrohype" på Baltic Art Center (BAC) i Björkanderska Magasinet i Visby på Gotland. Vi valde att visa 9 verk som tidigare antingen visats på Electrohype 2000 eller på NIC Art Gallery 2001. Utställningen blev väldigt lyckad och drog mycket publik såväl som press.

 De deltagande konstnärerna var:

• Lisa jevbratt/C5
• Kjell Yngve Petersen/Karin Søndergaard
• Laura Beloff/Christoffer Lindinger/
Robert Praxmarer
• Magnus Wassborg
• Rikard Lundstedt
• Johannes Nyholm
• Alexei Shulgin
• jodi
• Matthias Karlsson

Mer information om verken och konstnärerna!

BAC är ett internationellt center för samtidskonst med speciellt fokus på Östersjöregionen. Centret driver ett utställningsprogram och organiserar internationella projekt i Björkanders Magasin i Visby på Gotland.

BAC hemsida:
www.balticartcenter.com

 

HotSpot#3 Electrohype

During the 16:th of February to the 17:th of March we showed the exhibition"hotSpot#3/Electrohype" at Baltic Art Center (BAC) at "Björkanderska Magasinet" in Visby, Gotland, Sweden. The exhibition consisted of nine works that previously where shown either at Electrohype 2000 or NIC Art Gallery. The exhibition was a success, we had a lot of visitors as well as press.


The participating artists where:

• Lisa jevbratt/C5
• Kjell Yngve Petersen/Karin Søndergaard
• Laura Beloff/Christoffer Lindinger/
Robert Praxmarer
• Magnus Wassborg
• Rikard Lundstedt
• Johannes Nyholm
• Alexei Shulgin
• jodi
• Matthias Karlsson

More information about the works and the artists!

BAC is an International Contemporary Art Center with special focus on the Baltic Sea Region.The center runs an exhibition program and organizes international projects in the Björkanders Warehouse in Visby, Gotland, Sweden .

BAC website:
www.balticartcenter.com

-- TILLBAKA --   -- BACK --