[2013-01-21–2013-03-03]
[2013-01-21–2013-03-03]
Värnhemstorgets elektroniska skulpturpark Värnhem square electronic sculpture park
   
Ett pilotprojekt med målet att skapa världens första skulpturpark för elektronisk konst. A pilot project with the aim to create the world's first sculpture park for electronic art.
Pressbilder Press images
[2013-02-25]
[2013-02-25]


Catch me now
Av Tine Bech


Catch me now
By Tine Bech
   
[2013-02-15]
[2013-02-15]

Visualisering i Skyltfönster
Värnhemstorget 9b

Visualization in gallery window
Värnhem square 9b

Medverkande konstnärer Participating artists
Erik Olofsen (NL), Tove Kjellmark (SWE), Jean-Pierre Gauthier (CAN), Aristarkh Chernyshev & Alexei Shulgin (RUS), Peter Johansson / Barbro Westling (SWE), Lars Brunström (SWE), Kerstin Ergenzinger (DE), Roman Minaev (RUS), Tine Bech (DK). Erik Olofsen (NL), Tove Kjellmark (SWE), Jean-Pierre Gauthier (CAN), Aristarkh Chernyshev & Alexei Shulgin (RUS), Peter Johansson / Barbro Westling (SWE), Lars Brunström (SWE), Kerstin Ergenzinger (DE), Roman Minaev (RUS), Tine Bech (DK).
Länk till Visualisering Link to Visualization
[2013-01-21] [2013-01-21]

Pit, pit, chirp, chirp, kvidevitt, kvidevitt
Av Jean-Pierre Gauthier

Pit, pit, chirp, chirp, kvidevitt, kvidevitt
Av Jean-Pierre Gauthier
Pressbild Foto: Peter Palvén Press image Photo: Peter Palvén
Pressmeddelande  
Länk till videodokumentation Link to video documentation

Länk till rapport

 

   
Länk till Projektet Värnhemstorgets elektroniska skulpturpark. Link to the project Värnhemsquare electronic skulpture park
   
   
   
   
  .
------------------------------------ ------------------------------------
   
[2011-10-03] [2011-10-03]
Läs artikeln om Electrohype 2010 biennalen på den italienska ny mediakonsttidskriften Neural. Read the report of the Electrohype 2010 biennalen at the italien new media art magazine Neural.
   
   
------------------------------------ ------------------------------------
   
[2010-10-06] [2010-10-06]
Sjätte biennalen för Elektronisk konst visas på Ystads konstmuseum The sixth biennial for electronic art at Ystad Art Museum, Ystad Sweden
Ystads konstmuseum Ystad Art Museum, Sweden
27 november 2010 – 30 januari 2011 November, 27th 2010 – Januari 30 th 2011
Temat för biennalen var ”objekt”, ett tema som passar bra för en utställnings som visas i ett konstmuseum, där just objektet, i form av konstverket ofta står i fokus, både historiskt och i den samtida konsten. The theme for the biennial was “objects”, a suitable theme for an exhibition that was presented in an art museum, where the object, in the sense of an artwork often is focused upon. Both historically and in contemporary art.
Tidigare Electrohype-utställningar har ofta inkluderat omfattande rumsliga installationer med elektronisk konst. Denna gång riktades fokus på elektroniska konstverk som har en tydligare fysik ram. Trots denna ram var spännvidden i konstverken stor, från det mekaniska till det organiska, från ljud till ljus och från torrt betraktande till glimt i ögat. Previous Electrohype exhibitions have often included big spatial electronic art installations, but this time we were focusing on the electronic art work with a more defined physical frame. Within this defined frame, there was a width, ranging from the mechanical to the organic, from sound to light and from dry observation to humor.
   
Epiphora Yunchul Kim Mandala Naya in the series Blue Decline, by Diane Landry
   
Deltagande konstnärer i utställningen: Participating atists in the exhibition:
Serina Erfjord, Norge
boredomresearch, Storbritannien
Sion Jeong, Korea
Yunchul Kim, Korea
Nikki Koole, Nederländerna
Diane Landry, Kanada
Caleb Larsen, USA
Enrique Radigales, Spanien
David Rokeby, Kanada
Norman T White, Kanada
Serina Erfjord, Norway
boredomresearch, Great Britain
Sion Jeong, Korea
Yunchul Kim, Korea
Nikki Koole, the Netherlands
Diane Landry, Canada
Caleb Larsen, USA
Enrique Radigales, Spain
David Rokeby, Canada
Norman T White, Canada

 

 
Mer information Read more
   
ystad
Ystads konstmuseum  
   
------------------------------------ ------------------------------------
   
[April 2010] [April 2010]
3 Volt Public Art 3 Volt Public Art
Urvalet av arbeten för projektet 3VPA pågår fortfarande. På grund av en uppskjuten deadline har detta arbetet tyvärr tagit längre tid än beräknat. Vi hoppas att vi kan publicera resultatet av urvalsarbetet inom kort. The selection process for the 3VPA project is still ongoing. Due to a postponed deadline this work has taken longer than we first estimated. We hope to publish the result of the selection process within the coming weeks.
   
------------------------------------ ------------------------------------
   
Aktiviteter 2010 – generellt Activities 2010 – in general

Electrohype kommer i huvudsak att fokusera på den kommande biennalen under året 2010. Parallellt förbereder vi för flera stora och små projekt som skall påbörjas eller genomföras år 2011. Flera av dessa projekt skall fokusera på offentlig elektronisk konst. Vi arbetar också med att anordna en serie workshops i praktiskt arbete med elektronisk konst som förhoppningsvis kommer att äga rum under påsken och sommaren 2011.

Electrohypes main focus will be on the upcoming biennial during most of 2010. In parallel with this we are also preparing for several small and large projects that are to be realized during 2011. Several of these projects will focus on public electronic art. We are also preparing for a series of workshops on practical work with electronic art. These workshops will hopefully take place during the Easter and summer of 2011.


   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÄLDRE NYHETER
OLD NEWS
   
[Oktober 2009] [October 2009]
NORELECTRONICA 2 NORELECTRONICA 2
- En musikalisk och visuell performanceafton med elektroniskt förtecken. – an audio visuall performance evening with electronic influences

Andra utgåvan av Norelectronica ägde rum på Victoriateatern i Malmö, lördagen 31 oktober 2009. Detta blev en mycket lyckad kväll med stor variation i det konstnärliga uttrycket.

The second edition of Norelectronica took place at the Victoria theatre in Malmo on Saturday October 31st, 2009. It was a successful evening with a great variation in artistic expression.

Norelectronica är ett evenemang som återkommer sporadisk utan något fast schema. Framtida evenemang under denna rubrik kommer att bli utannonserad på vår hemsida. Norelectronica is an event that reoccurs sporadically without any set schedule. Future events in this format will be announced on our website and via our news-mail.
Mer information finns på Norelectronicas webbplats More information is available at Norelectronicas website
   
Pierre Bastien Telefante
   
------------------------------------ ----------------------------
   
[September/Oktober 2009] [September/October 2009]
Utställning med Ben Wodeson [UK] Exhibition with Ben Woodeson [UK]
Skånes Konstförening
25 september – 17 oktober 2009
Skånes Konstförening, Malmö
2009 September 25 – October 17

Electrohype presenterade en separatutställning med den brittiska konstnären Ben Woodeson i Skånes Konstförenings galleri under perioden 25 september – 17 oktober 2009. Utställningen hade 929 besökare under de tre veckorna den visades.

Electrohype was presenting an exhibition with the British artist Ben Woodeson at Skånes Konstförenings gallery at Bragegatan in Malmö during the period 2009 September 25 – October 17th. During three weeks the exhibition had 929 visitors.
Mer information. More information.
   
Vernissage/opening Knit 110, 2002
   
-------------------------------------------- -------------------------------------------
   
[Februari 2009] [February 2009]
Electrohype 2008 – Malmö Konsthall Electrohype 2008 – Malmö Konsthall
Malmö Konsthall Malmö Konsthall, Sweden
15 november 2008 – 25 januari 2009 November 15th 2008 – January 25th 2009

Utställningen Electrohype 2008 har nu avslutats. Inte mindre än 49 425 besökare kom för att se utställningen som fått god respons från både publik och media.

The exhibition Electrohype 2008 is now closed. Not less than 49 425 persons visited the show that received good response from both visitors and media.
Mer information More information
   
Konspirerende Maskin, Kristoffer Myskja  
   
-------------------------------------------- --------------------------------------------
   
[Dec 2008 – Jan 2009] [Dec 2008 – Jan 2009]

Föreläsningsserie:

Lectures:

I samband med utställningen Electrohype 2008 arrangerades en populärvetenskaplig föreläsningsserie med titeln Helheten är större än summan av delarna. Föreläsningarna handlade om forskning och hade en stark anknytning till själva utställningen.

In connection with the exhibition Electrohype 2008 we arranged a series of scientific lectures on research with the title The whole is more than the sum of its parts.
The lectures was related to the exhibition.
Föreläsningsserien mötte ett stort intresse och hade mellan 50-90 besökare per föreläsning. There was a huge interest for the lectures, counting 50 – 90 visitors per lecture.
Mer information The lectures was held in swedish
   
   
-------------------------------------------- --------------------------------------------
   
[April 2008] [April 2008]
Social Field Social Field
Rörsjöparken, Malmö 18 april–2 maj 2008 Rörsjöparken, Malmö, April 18 – May 2nd 2008

Social Field som är en elektronisk konst installation som i april 2008 visades i Rörsjöparken i Malmö. Ett hundra tal besökare kom speciellt för vernissagen men den lockade även många förbipasserandes uppmärksamhet och intresse.

Social Field that is an electronic art installation that in April 2008 could be seen at Rörsjöparken in Malmö, Sweden. A couple of hundreds visitors came especially to the opening but it also attracted people that passed by.
Mer information More information