Utställning med Ben Woodeson på Skånes Konstförening   Exhibition with Ben Woodeson at Skånes Konstförening
Electrohype presenterar en separatutställning med den brittiska konstnären Ben Woodeson på Skånes Konstförening. Electrohype presents a solo exhibition with the British artist Ben Woodeson at Skånes Konstförening.
25 september – 17 oktober September 25th – October 17th
Vernissage 25 september kl 18-21 Opening September 25th at 6–9 pm
Gallerinatten 26 september kl 18-24 Gallery night September 26th at 6-12 pm
   
Low Tech Breakout, 2004 Cubic Load, 2004
   
Den brittiska konstnären Ben Woodesons arbeten framtvingar ofta en fysisk reaktion; lekfullt, utmanande och omkullkastande, både för besökaren och för gallerirummet. The British artist Ben Woodeson’s works often push for a visceral reaction; playfully challenging and subverting both the viewer and the exhibiting institution…
Hans intressen ligger i områden; bryta regler, skarpa kanter, TV-övervakning, avlyssning, energisparande, informationssystem, balans, radio, ljud, effektivisering, energifält, magneter, morsekod, nyheter, politik, kontroll, gränser, lagar, regler, barriärer, elektriska staket, metoder för utbyte och medvetet farliga konstverk. His interests include:  rule breaking, sharp edges, tv-surveillance, wire tapping, conservation of energy, information systems, radio, sound, energy fields, balance points, magnets, morse code, rules, laws, rights, barriers, electric fences, news, politics, control, methods of exchange and deliberately dangerous art works.
I utställningen i Skånes Konstförenings galleri kommer Electrohype att presentera ett urval av Ben Woodesons tidigare arbeten tillsammans med helt nya konstverk. Utställningen är curaterad och producerad av Anna Kindvall och Lars Gustav Midbøe. In the exhibition at Skånes Konstförening Electrohype will present a selection of Ben Woodesons works from the last few years together with new installations. The exhibition is curated and produced by Anna Kindvall and Lars Gustav Midbøe.

Sedan examen från Glasgow School of Art (2002) har han ställt ut i en rad brittiska och internationella separat och grupputställningar. Nyligen mottog han ett pris för en ny installation i samband med utställningen ”Creekside Open” i London. Just nu är han aktuell med utställningen "Level of Undo" på Location One i New York.

Since graduating from Glasgow School of Art in 2002, Ben Woodeson has exhibited in a variety of British and International solo and group shows. Just recently he was selected for a prize by the artist Mark Wallinger for a new installation shown in this year’s “Creekside Open” in London. He is currently exhibiting in “Levels of Undo” at Location One in New York.

Ben Woodeson (f. 1965) bor och arbetar i London, England.  Förutom sitt eget konstnärskap undervisar han också på Central Saint Martins College of Art & Design. Ben Woodeson (b. 1965) lives and works in London, England. He also teaches at Central Saint Martins College of Art & Design

http://www.woodeson.co.uk/

http://www.woodeson.co.uk/
   

Skånes Konstförening
Bragegatan 15 / Ystadvägen 22
Karta

Skånes Konstförening
Bragegatan 15 / Ystadvägen 22, Malmö, Sweden
Map
   
Öppettider:
onsdag-fredag 13-17
lördag 13-16.
Opening hours:
Wednesday–Friday 1-5 p.m
Saturday 1-4 p.m
   
Herbilgerbalverbalsior, 2005 Vernissage/opening