2010
 
"mouse over"
for English menue
 
 
Electrohype 2010 Electrohype 2010
Sjätte biennalen för elektronisk konst
Ystads konstmuseum
The sixth biennial for electronic art
Ystad Art Museum  
27 november 2010 – 30 januari 2011   November 27nd 2010 – January 30th 2011
Vernissage 27 november kl 12:00-16:00 Opening November 27th at 12:00-16:00
   
norm
Liquid Language by David Rokeby Karat, by Sion Jeong
   
Efter tio års verksamhet presentrade vi ännu en stor utställning med fokus på elektronisk och datorbaserad konst. Denna, den sjätte Electrohype-biennalen presenterades på Ystads konstmuseum. After ten years of activity we were proud and happy to present yet another large scale exhibition with focus on electronic and computer based art. This time, the sixth Electrohype biennial, was shown in Ystad Art Museum.
Tema för biennalen var ”objekt”, ett tema som passar bra för en utställnings som visas i ett konstmuseum, där just objektet, i form av konstverket ofta står i fokus, både historiskt och i den samtida konsten. The theme for the biennial was “objects”, a suitable theme for an exhibition that is presented in an art museum, where the object, in the sense of an artwork often is focused upon. Both historically and in contemporary art.
Tidigare Electrohype utställningar har ofta inkluderat omfattande rumsliga installationer med elektronisk konst, men denna gång riktades fokus på elektroniska konstverk som har en tydligare fysik ram. Trots denna ram var spännvidden i konstverken stor, från det mekaniska till det organiska, från ljud till ljus och från torrt betraktande till glimt i ögat. Previous Electrohype exhibitions have often included big spatial electronic art installations, but this time we were focusing on the electronic art work with a more defined physical frame. Within this defined frame, there was a width, ranging from the mechanical to the organic, from sound to light and from dry observation to humor.
   
Deltagande konstnärer: Participating artists:
boredomresearch, Storbritannien
Serina Erfjord, Norge
Sion Jeong, Korea
Yunchul Kim, Korea
Nikki Koole, Nederländerna
Diane Landry, Kanada
Caleb Larsen, USA
Enrique Radigales, Spanien
David Rokeby, Kanada
Norman T. White, Kanada

boredomresearch, Great Britain
Serina Erfjord, Norway
Sion Jeong, Korea
Yunchul Kim, Korea
Nikki Koole, The Netherlands
Diane Landry, Canada
Caleb Larsen, USA
Enrique Radigales, Spain
David Rokeby, Canada
Norman T. White, Canada

Mer information om konstnärerna More information about the artists
   
Curatorer: Utställningen curaterades av Anna Kindvall och Lars Gustav Midbøe. Curators: The curators of the exhibition:
Anna Kindvall and Lars Gustav Midbøe.
   

 

 
   
Ett viktigt mål med Electrohypes verksamhet har varit att presentera ny konst för en bred publik. Därför har vi valt att arbeta nära etablerade konstinstitutioner, för att kunna presentera ny konst i en etablerad kontext. Vi är därför stolta och glada för att vi i år får vara på Ystads konstmuseum, en institution som har en bra tradition på att förena det traditionella med det helt nyskapande. One important goal for Electrohype has always been to present new art for a broad audience. This is why we choose to work closely with established art institutions, and present new art in a well known and established context. We are therefore proud and happy to be able to show this exhibition in Ystad Art Museum, an institution with a good tradition of combining tradition and avant-garde.
År 2010 fyllede också organisationen Electrohype tio år. Från en späd början med en femdagars utställning hösten 2000 har biennalen vuxit i format och omfång till att bli nordens största återkommande evenemang för elektronisk konst. Förra biennalen visades på Malmö Konsthall vintern 2008 – 2009 och sågs av närmare 50 000 besökare. Year 2010 Electrohype also celebrates ten years as an organization. From a modest five day event in the autumn in 2000 the biennial has grown significantly in size and format to become the largest reoccurring event for electronic art in the Nordic region. The last biennial was presented in Malmo Konsthall during the winter of 2008 – 2009 and had close to 50 000 visitors.
Elektronisk konst, och teknologisk konst, speglar vår relation till den teknologi vi dagligen umgås,– och dels har blivit beroende av. Elektronisk konst kanske inte är den mest lättillgängliga genren, men genom ett bra urval av konstverk och bra utställningsdramaturgi vill vi fånga besökaren och bjuda på en rad rika konstupplevelser. Electronic art, and technological art, mirrors our relationship to technology we deal with in everyday life, – and our dependence on this technology. Electronic art might not be the most accessible art genre, but through a good selection of works and good exhibition dramaturgy we want to entrap the visitor and offer them a series of rich art experiences.
   
------------------------------------------------ ------------------------------------------------
   
Adress till Ystads konstmuseum Address to Ystads Art Museum
Sankt Knuts Torg 1, Ystad Sankt Knuts Torg 1, Ystad, Sweden
Karta Map
   
www.konstmuseet.ystad.se www.konstmuseet.ystad.se
   
   
diane
  Frieze, by Enrique Radigales