Electrohype-ROM   Electrohype-ROM
Electrohype-ROM var fram till våren 2005 Electrohypes permanenta utställningsrum för datorbaserad konst i centrala Malmö (Södra Förstadgatan 18). Tyvärr blev Electyrohype tvugna att lägga ner utställninsrummet på grund av ekonomisk skäl.   Electrohype-ROM was until spring 2005 Electrohypes permanent exhibition space for computer based art and it was located in Central Malmo, Sweden). Unfortunately Electrohype was forced by economical issues to close down the exhibition space.
     
Utställningsrummet   Exhibition space
Electrohype-ROM fungerade som en testyta för visning av databaserad konst under en längre period. Konst i denna genre visas oftast vid festivaler och andra kortare evenemang där en typisk utställningsperiod är tre till tio dagar. Utställningarna i ROM visades under ca tre veckors perioder. Detta gav publiken en möjlighet till att tillgodogöra sig konsten på ett närmare håll.   Electrohype -ROM provided a test site for exhibition of computer based art in a longer time span than the usual three to ten days that we know from various festivals. At Electrohype –ROM exhibitions was useally running for three weeks. This gave the audience an opportunity to study the art more closely and revisit the exhibition at a later stage.
     
 
     
 
UTSTÄLLNINGAR SOM VISATS PÅ
ELECTROHYPE-ROM
EXHIBITIONS SHOWN AT
ELECTROHYPE-ROM
   
Jodi Jodi
24 maj – 19 juni 2003
Vernissage 24 maj, kl 12-17
2003 May 24 – June 19
Opening day May 24, 12-17 h
   
   
Magnus Wassborg och Tore Nilsson Magnus Wassborg and Tore Nilsson
"Kartongerna" "Kartongerna"
27 september – 18 oktober 2003 2003 September 27 – October 18

Vernissage 27 september, kl 18-24
Utställningen öppnar i samband med Kulturnatten.

Opening September 27, 18-24h
   
Mogens Jacobsen, Danmark Mogens Jacobsen, Denmark
Crimescene Crimescene
25 oktober – 15 november 2003 2003 October 25 – November 15
   
   
Classic II The Classic II Exhibition
12 december 2003 – 23 januari 2004 December 12st. 2003 - January 23th. 2004
   
   
Victor Vina och Hector Serrano Victor Vina and Hector Serrano
netObjects  netObjects
6 februari – 27 februari 2004 2004 6 Februari – 27 februari
Vernissage 6 februari kl 16.00-20.00 Opening February 6 at 16.00-20.00
   
   
SPACELESS SPACELESS
Lördagen den 13 mars gästar Pinapple Electrohype-ROM Pinapple visit at Electrohype-ROM
Saturday March 13
Välkomna till release-party av första utgåvan av SPACELESS mellan kl 17-22 Welcome to the release-party of the first issue of SPACELESS at 17.00-22.00
Mer information More information
   
Trine Eidsmo - eMotions  Trine Eidsmo - eMotions 

16-31 april 2004
vernissage fredagen den 16 april kl. 16-20

April 16 – 31 2004
Opening Friday April 16 at 16-20
mer information more information
   
Digitala Pionjärer Digital pioneers
En utställning i samarbete med Gary Svensson An exhibition in co-operation with Gary Svensson
7 – 28 maj 2004 2004 May 7 – 28
Mer information More information
Lars Gunnar Bodin Beck & Jung