Electrohype-ROM
Victor Vina & Hector Serrano
netObjects
February 6 – 27
Utställningen sker i samabete med K3, Malmö Högskola. Torsdagen den 5 feb kl 10.00 höll Victor Vina och Hector Serrano en föreläsning på Malmö Högskola.
I utställningen visas objekten tillsammans med fotografier och videoklipp som presenterar de olika personer som i ett stereotypisk ljus är tänkt som målgrupp för dessa produkter. 
 
netObjects
netObjects är en samling med vardagliga objekt som förmedlar direkt information från webben. netObjects förkroppsligar specifika teman: från den senaste huvudrubrikerna till personliga kontakt annonser, från senaste börs noteringarna till det dagliga horoskopet. Samlingen är tänkts som ett försök att ifråga sätta funktionen av nätverks användandet i den privata miljön.
netObject kretsar kring åtta uppdiktade karaktärers fascination (eller kanske besatthet) av olika typer av innehåll. netObjects har designats för dem, som stereotyper av mediakonsumenter.
Samlingen består av några vardagliga objekt som har fått en ny tillämpning. Vardagliga objekt såsom ett paraply, ett glas och en jordglob. netObjects är tänkta som riktiga produkter av idag som ska kunna användas varje dag av personer som inte allt för ofta skulle koppla upp sig via en datorskärm. Objekten erbjuder en alternativ möjlighet att uppskatta en ”on-line” upplevelse i sin hemmiljö.
 
Electrohype-ROM
Victor Vina & Hector Serrano
netObjects
February 6 – 27
The exhibition is a co-operation with K3, Malmö Högskola. Victor Vina and Héctor Serrano gave a lecture at K3, Thursday Februari 5.
In the exhibition the objects are shown together with photographs and video clips presenting the various characters that in a stereotypical style represents the imaginary target group for these products.
 
netObjects
A collection of everyday objects for the home that present real time information from the web. netObjects give body to specific themes: from the latest headlines to personal contact ads, from stock market quotes to daily horoscopes.The collection has been conceived as an attempt to question the role of networked appliances in the domestic environment.
netObjects speculate with eight fictional characters fascinated (or maybe obsessed) with different types of content. netObjects are designed for them, as stereotypes of media consumers.
The collection reappropiates everyday objects: archetypes which relate to the content they embody. Materializing virtual information, objects become contemporary.
netObjects are intended as real products for today, for everyday use by people who seldom get online through the computer screen.
They propose an alternative way to enjoy online content at home.
 
 
 
Orolig över Beckham´s senaste bedrifter?
netGossip håller dig informerad.
Worried about Beckham’s latest achievements?
netGossip will keep you posted.
netCuckoo levererar huvudrubrikerna var femtonde minut. Man kan välja mellan höger eller vänster riktad och som blir aktiverad genom att man drar i knappen. netCuckoo delivers headlines every fifteen minutes. It has a selector for right or left wing and can be activated by pulling the switch.
netPeep sänder tusentals live shows av läckra, livfulla tjejer. netPeep broadcasts thousands of live shows of delicious, vivacious girls for your viewing pleasure.
För internationella investerare, netGlobe: direkt rapportering av aktuella börsnoteringar. For the world-wide investor, netGlobe: real time stock market quotes on your desk.
Ta en titt på ditt paraply och få senaste väderleksutsikterna för din stad Take a look at netUmbrella and check out the weather forecast for your city.
netFlirt skriver personliga kontaktannonser endast för dig. För män och kvinnor som söker män eller kvinnor. netFlirt prints personal contact ads just for you. For men and women seeking men or women.
netGoal gör dig uppmärksam på och spelar upp mål gjorde av eller emot ditt favorit lag. netGoal will alert you and playback goals scored by or against your team.
Gnugga på netFuture och den vill spå dig i din hand. För en större träffsäkerhet kan man ange föddelsedatum. Rub netFuture and it will read your hands. Enter your date of birth for greater accuracy.
 
netObjects har tidigare visats: netObjects have been exhibit at:
Barcelona – December 2003, Galería H2O Barcelona – December 2003, Galería H2O
London – November 2003, Mallside Gallery, Oxo Tower London – November 2003, Mallside Gallery, Oxo Tower
Amsterdam – Oktober 2003, e-culture fair 2, de Balie Amsterdam – October 2003, e-culture fair 2, de Balie
   
http://www.netobjects.org.uk