ELECTROHYPE 2002 – en lyckad biennal
Utställningen
Nu är utställningen Electrohype 2002 över och det är dags för en kort uppsummering. Under fem dagar i perioden 23 – 27 oktober visades Electrohype 2002 i Carolinahallen och i Malmö Konsthall. Här presenterades 17 konstverk skapad av 16 olika konstnärer och konstnärsgrupper. Utställningen gick bra både med hänsyn till praktisk genomförande och antalet besökande. Det var cirka 3000 besökare under utställningsperioden som kunde uppleva verk som spände från nätverks uppkopplade installationer till skärmbaserade arbeten. Responsen från publiken var mycket positiv och media uppmärksamheten rätt bra. Pressklipp från årets utställning kommer att läggas ut i vårt pressarkiv i slutet av januari.
mer information om utställningen
Performance
Fredagen den 25 oktober gav den brittiska konstnärsgruppen Artificial Paradises två performancer på Rooseum här i Malmö. Detta blev ett mycket lyckad kvällsevenemang med mera än 300 besökare som fick uppleva de två 40 minuters performancerna ap02. Detta evenemang blev arrangerat i samarbete med Starfield Simulation.
mer information om performancen
Konferensen
Tema för årets konferens var ”mjukvara och konst – mjukvara som konst”. Konferensen visade att ett relativt smalt tema kunde skapa en öppen och engagerande miljö för presentation, diskussion och reflektion kring konst. Åtta olika konstnärer och teoretiker höll sina förläsningar och presentationer under två dagar, konferensen avslutades med en bra och livlig paneldebatt. Konferensen hade cirka 110 deltagare från flera nordiska länder.
mer information om konferensen
 
 
ELECTROHYPE 2002 – a successful biennal
Exhibition
Now the Electrohype 2002 exhibition is over and it is time for a short summary.
The exhibition was shown at two different venues during five days, October 23 to 27. Seventeen artworks and installations created by sixteen different artists and artist groups were presented in Malmö Konsthall and Carolinahallen. The exhibition was well visited and ran without problems. Approximately 3000 visitors experienced a variety of artworks ranging from large networked installations to small autonomous screen based projects. The response from the visitors was very positive and the media coverage was quite good. We were positively surprised that a number for foreign radio stations and magazines have focused on the Electrohype 2002 event. Press clippings will be available in our archive in late January.
more information about the exhibition
Performance
On Friday October the 25th the British artist group Artificial Paradises gave two performances at Rooseum Center for Contemporary Art. This evening event was very successful and more than 300 visitors were present during the two forty minutes ap02 performances. The event was organized in cooperation with the organization Starfield Simulation.
more information about the performance
Conference
The subject for this year conference was “Software and art- Software as art”. The conference proved that a rather narrow subject can produce an engaging and open environment for presentations, discussions and reflex ions on art. Eight artists and theorists gave their presentations during the two day conference ending with a good and lively conclusive debate.
The conference had 110 participants coming from several Nordic countries.
more information about the conference