"mouse over"
for English menue
 
 
PERFORMANCE: OJ   PERFORMANCE: OJ
I samband med öppningen av Electrohype 2008 gav konstnärerna Magnus Wassborg och Tore Nilsson en ljud-video performance.
In conncetion with the opening of Electrohype 2008 at Malmö Konsthall, the artists Magnus Wassborg and Tore Nilsson presented an Audio-Video performance.
   
OJ är en ljud -video performance genererad från operativsystemet Mac OS 8. OJ is an Audio-Video performance
generated from OS 8 operative system.
   

Magnus Wassborg bor och arbetar i Stockholm. Han undervisar i linjära media på Kungliga konsthögskolan i Stockholm

Magnus Wassborg. Lives and work in Stockholm. He is teaching linear art at the Royal University College of Fine Art in Stockholm.

Tore Nilsson bor och arbetar i Stockholm. Han undervisar i interaktivitet på Kungliga konsthögskolan i Stockholm.

Tore Nilsson. Lives and work in Stockholm. He is teaching interactive art at the Royal University College of Fine Art in Stockholm.
Magnus Wassborg och Tore Nilsson deltog med en genensamt konstverk på tredje biennalen Electrohype 2004 på Malmö Konsthall.   Magnus Wassborg and Tore Nilsson presented an artwork at our third biennial Electrohype 2004 at Malmö Konsthall, Sweden.
     
 
    Natural Environment by Magnus Wassborg & Tore Nilsson, Electrohype 2004,