"mouse over"
for English menue
 


 
     
Norelectronica   Norelectronica
Ny nordisk elektronisk musik
New Nordic Electronic Music
Smålands Nation, Lund Smålands Nation, Lund, Sweden
8–9 december 2006 December 8–9 2006
   
Konserthelgen Norelectronica blev mycket bra med spännande musikprogram och många besökare. The concert weekend Norelectronica went very well with an exiting program and many visitors.
   
Organisationen Electrohype presenterade två utställningar med datorbaserad och elektronisk konst i Lund, på Lunds konsthall och Skissernas museum. I samband med detta anordnar vi en helg med ny nordisk elektronisk musik. Projektet genomfördes i samarbete med den danska organisationen Komponent och Smålands Nation i Lund. During the weekend for the openings of the two Electrohype exhibitions in Lund, at Lund Konsthall and the Museum of Sketches we also organized two concert evenings with new electronic music from the Nordic region. The project was realized in cooperation with the Danish organization komponent and Smålands Nation in Lund.
   
  Luomo [Finland]
   
Helgens konserter bjöd på ett program med allt från lite mer kända namn som Luomo från Finland samt lokala musiker som DJs och VJs från Skåne och Sjælland. The concert program included some well known artists like Luomo from Finland as well as local musicians, Djs and Vjs from the Oresund region (Malmo and Copenhagen).
Program för fredag 8 och lördag 9 december Program for December Friday 8 och Saturday 9
Genom konserthelgen ville vi fokusera på det nordiska intresset för elektronisk musik och dess betydelse för samhörigheten i Norden. Den nordiska miljön för elektronisk musik står sig väl i internationell jämförelse. Den är inte störst i världen, men har mycket gott rykte för sin höga kvalitet.

By organizing this concert weekend our goal was to focus on the strong interest for electronic music in the Nordic region and this genres importance for our common affinity. The Nordic electronica scene has a strong position internationally. It is not the worlds largest community but it is well renown for its high quality.
   
De två konsert kvällarna hade två olika inriktningar: The two concert evenings had different character or themes:
Fredagen den 8 december är temat:
Listening Electronic Music
Friday December 8 th:
Listening Electronic Music
Lördagen den 9 december är tema:
Electronic Dance Music
Saturday December 9th:
Electronic Dance Music
OBS: allmäntillstånd gäller -ingen studentlegitimation behövs.
Note: No student ID needed these evenings. General license.
Komponent, Köpenhamn [www.komponent.dk]
Smålands Nation, Lund [www.smalands.lu.se]
Komponent, Köpenhamn [www.komponent.dk]
Smålands Nation, Lund [www.smalands.lu.se]
   
Projektet finasieras av Nordisk Kulturfond The project is supported by Nordic Culture fond.