Organisationen The organization
Electrohype är en ideell organisation som arbetar för att främja elektronisk och datorbaserad konst i Sverige och andra nordiska länder. I dag är denna relativt unga konstform spridd över flera områden och saknar en egen etablerad scen. Vår målsättning är att lyfta fram genren och därmed utgöra såväl en bas för konstformen i sig som en grogrund för dess framtida utveckling i Norden. Electrohype is a nonprofit organization promoting and advocating computer based and technological art in Sweden and the other Nordic countries. At the present time this art genre lacks its own established forum in geographical region. Electrohypes main objective is establish the basis for growth and a supportive environment this art form here in Scandinavia.
   
Aktiviteter Activities
Detta vill vi förverkliga genom att organisera utställningar, seminarier och workshops kring temat elektronisk och datorbaserad konst. Samtidigt vill vi att vår webbplats ska fungera som en informationskälla för alla som vill veta mer om konstformen. Sedan 2000 organiserar Electrohype, med utställningar som Electrohype 2000, 2002, 2004, 2006 och 2008 i Malmö och Lund, den enda biennalen för elektronisk och datorbaserad konst i Norden. I samband med biennalen introducerar vi ny konst i Sverige och anordnar konferenser. Vid sidan av dessa utåtriktade och tidsbegränsade aktiviteter, arbetar Electrohype även kontinuerligt med att samla in och sprida information om elektronisk konst samt agera rådgivare åt andra parter som är intresserade av konstformen. We will accomplish this by organizing exhibitions, seminars and workshops related to computer based art. At the same time we want this website to be a useful information source for those who want to learn more about this art form. Electrohype is the organizer of the only Nordic biennial for computer based and high technological art. The Electrohype biennial is held in Malmö, in the south of Sweden, so far there has been six exhibitions; Electrohype 2000, 2002, 2004, 2006, 2008 and 2010 exhibition. The biennial also somtimes include a conference section, a forum for discussion and presentation of new art. In addition to exhibitions and other public events Electrohypa has also frequently acted as advisor for those who want know more about the genre we are working for. We are constantly collecting and redistributing information.
   
Historia History
Electrohype grundades 1999 för att organisera evenemanget Electrohype 2000 med en utställning, konferens och workshop kring temat datorbaserad konst. Under evenemanget insåg vi att det både fanns utrymme för och ett stort behov av ett återkommande nordiskt forum för ny konst skapad med ny teknologi. Därför bestämde vi oss för att fortsätta och därtill vidga verksamheten. Sedan starten har vi bland annat anordnat sex större utställningar och tre konferenser. Electrohype was founded in 1999 as a administrative tool for the Electrohype 2000 event. An event consisting of an exhibition, a conference an a workshop. During and after this event we realized that there was both a need and room for a reoccurring Nordic forum for new art made with new technology. We therefore decided to continue and expand our activities and have since the start in 1999 organized six major exhibitions and three conferences.
   
Datorbaserad konst Computer based art
Med datobaserad konst menar vi konst som är gjord både med och för datorer, d.v.s. konst som endast kan visas eller upplevas med hjälp av en dator. Det kan med andra ord röra sig om allt från datorstyrda installationer och interaktiva CD-rom arbeten till internetbaserade projekt som helt eller delvis utnyttjar de möjligheter som finns för sammankoppling av datorer i ett lokalt eller globalt nätverk. Det finns oändligt många former av datorkraft idag; allt från arbetsstationer och mobiltelefoner till små styrdatorer som antingen kan byggas in i eller kopplas till en konstinstallation. By computer based art we mean art made by and for computers. Art that utilize computers, art than can not be shown or experienced without the help of a computer. This can be anything from installations controlled by a computer and interactive cd-roms, to projects based on Internet or local network systems. Today computer power can be found in machines ranging from workstations to cellular phones, or miniature control computers that can be implemented in art installations. This fact gives artists a large field to work in, and many challenges to overcome.
Electrohype ska inte visa konst som skapats med datorer och som kan överföras till analoga och linjära medier, t.ex. animationer och digitalt behandlade fotografier. Detta eftersom dessa uttrycksformer redan har ett flertal forum där de visas och diskuteras, i motsats till den datorbaserade konst vi själva vill främja.
Electrohype do not exhibit art that is made by computers and later transferred to analogue –linear media e.g. non-interactive computer animations on videotape or prints of digitally manipulated photographs. These art forms has several, already established forums, and we will therefore focus our energy on computer based art