PRESSMEDDELANDE 14 april 2008
 
Ladda ner som PDF  
   
Social Field – en elektronisk konstinstallation i det offentliga rummet  
   
Ett projektsamarbete mellan Peter Palvén och Electrohype  
Rörsjöparken, Malmö 18 april – 2 maj 2008  
Vernissage fredag 18 april kl. 20.00  
   
VÄLKOMNA TILL PRESSVISNING:  
Torsdagen den 17 april kl 20.00 i Rörsjöparken  
   
Social Field är ett av de första stora elektroniska utomhuskonstverken i Sverige. Installationen bjuder betraktaren på en rumslig konstupplevelse i ett fält av ljus under öppen himmel.  
Installationen är en vidareutveckling av den Malmöbaserade konstnären Peter Palvéns arbete med titeln Social Sounds, som visades på Malmö Konsthall år 2004. Detta verk presenterades då som en projektion med 256 olika celler som interagerade med varandra enligt enkla matematiska principer utformade för att efterlikna individers sociala beteendemönster. Konstverket var Peters Palvéns examensarbete från utbildningen Art and Technology vid Chalmers i Göteborg, vilket också var Sveriges första masterexamen inom området konst och teknologi.  
Peter Palvén har nu i samarbete med organisationen Electrohype omarbetat Social Sounds till en ljusbaserad utomhusinstallation med titeln Social Field. Programmet som styr och bearbetar ljud och grafik har skrivits om till att styra 64 individuella ljuskällor, efter samma sociala principer.  
Projektet är initierat av Electrohype då de länge varit intresserade av att flytta ut den datorbaserade konsten från galleriet till det offentliga rummet. Electrohype har under flera år haft ett pågående researcharbete inom området offentlig elektronisk konst som bland annat resulterade i utställningen Public-Electronic! på Skissernas Museum i Lund vintern 2006.  
Att visa elektronisk konst utomhus är en stor utmaning och realiseringen av detta projekt kan komma att få stor betydelse för att förnya den offentliga konsten. Social Field är en prototyp som visar på möjligheterna med att använda storskalig elektronisk konst i offentlig miljö. Det långsiktiga målet är att installationen ska bli permanent.  
Installationens titel, Social Field, anspelar på det ursprungliga konstverket som är en studie i hur olika enheter, eller individer, härmar och tar efter varandra. Konstverket associerar både till sociala fenomen som när man ställer sig på gatan och tittar upp på himlen och inom kort kommer garanterat minst en annan person att göra likadant, till rent fysikaliska fenomen som att när två gammaldags väggur hängs på en vägg med pendlarna i otakt, synkroniseras de snart av sig själva.  
Installationen är utformad på ett luftigt sätt så att besökarna kan vandra fritt mellan de 64 ljuspunkterna. Tack vare installationens geometriska utformning med 8 x 8 lampor bildas en matris som på ett subtilt sätt tvingar betraktarna att relatera till varandra och delta i verket.  
Installationen planeras att visas alla dygnets mörka timmar i upp till två veckor från och med den 18 april, beroende på stabilitet och eventuella driftstörninga.  
   
Projektet har utvecklas av Electrohype och Peter Palvén  
Electrohypes arbetsgrupp: Lars Gustav Midbøe, Anna Kindvall, Leif Lönnblad, David Krantz, Björn Östlund och Evalena Tholin  
   
Finansiering  
Projektet har möjliggjorts med stöd från Malmö kulturstöd.  
   
Tack till:  
Malmö stad, Gatukontoret, för praktisk hjälp, framtagning av trycksak mm.  
Brämhults juice AB för flaskor till lampkonstruktion  
Alla som har ställt upp och hjälpt oss i projektet  
   
För mer information:  
Anna Kindvall
Electrohype
Drottninggatan 6A
212 11 Malmö
 
Telefon: 040-18 26 90 / 0708-94 57 27  
E-post:
 
www.electrohype.org  
   
Pressbilder:  
www.electrohype.org/socialfield/pressbilder.html